Van de Fair Play commissie vv Viod,

Begin 2013 is er een Fair Play commissie in het leven geroepen door het bestuur van v.v. VIOD. In het seizoen 2013/2014 hebben wij slechts 2 keer bijeen moeten komen wegens ontoelaatbaar gedrag.
Wat schets onze verbazing bij start van dit nieuwe seizoen 2014/2015 zijn we al 4 keer bijeen geweest wegens ontoelaatbaar gedrag, alleen in september 2014, dat zal dan wat beloven voor dit seizoen.

Ontoelaatbaar gedrag d.w.z. schelden, geweld/agressie discrimineren, intimideren in het veld en er buiten tegen:

  • Scheidsrechter( en denk erom de scheidsrechter is heilig bij VIOD en KNVB),
  • je mede spelers,
  • je tegenstander.

Voorkom dat de Fair Play commissie over ontoelaatbaar gedrag ’n extra schorsing of andere maatregelen moet opleggen. Het kost boetes die leden zelf moeten betalen en de naam van VIOD wordt ook in diskrediet gebracht.

Aan begin van het seizoen is er een brochure uitgegeven door v.v. VIOD: “CODE SPORTIEF GEDRAG IN EN BUITEN HET VELD”
Hier is de Fair Play commissie één van de bewakers van de normen en waarden bij VIOD.
De Fair Play commissie bestaat uit 3 onafhankelijke personen:

 • Jo Weijers (oud bestuurslid/secretaris)
 • Jos Tiemessen (oud bestuurslid commerciële zaken)
 • Wilbert Nakken (oud hoofdtrainer VIOD)

Aangevuld door  1 Counselor/vertrouwenspersoon als adviseur: Toon Ebbers
Taken Fair Play Commissie

  • Onder het motto “Zonder respect geen voetbal bij v.v.Viod” toezien op en bevorderen van een sportieve en veilige voetbalomgeving
  • Bewaken van het door v.v.Viod opgestelde Fair Play beleid
  • Uitvoering geven aan het Fair Play beleid

Werkwijze Fair Play Commissie

1. Melding van ontoelaatbaar gedrag. Een incident kan door de Commissie Fair Play · op 2 verschillende manieren in behandeling worden genomen:

 • A) Door Commissie Fair Play zelf n.a.v. geconstateerde incidenten. Aan de hand van rapportage.
 • B) Na aanmelding van incident bij secretaris van v.v.Viod door derden.

2. Indien een incident door de Commissie Fair Play in behandeling wordt genomen  wordt het bestuur van v.v.Viod en de betrokkene(n) hiervan op de hoogte gebracht.

3. Inventarisatie van de feitelijkheden.

4. Hoor en wederhoor van de betrokkene(n).

5. Trekken van conclusies en bepalen van een passende sanctie.

6. Verslaglegging van gesprekken en van de voorgestelde sanctie.

7. Bestuur op de hoogte stellen van de voorgestelde sanctie.

8. Betrokkene(n) worden door de Commissie Fair Play op de hoogte gebracht over · de uitspraak. Naar goedkeuring door Dagelijks bestuur.

Tegen deze uitspraak kan betrokkene in beroep gaan. Hij / zij zal dit dan binnen één week na de uitspraak schriftelijk kenbaar moeten maken bij de secretaris van v.v. Viod. Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zal het bestuur van v.v.VIOD dit beroep behandelen. De uitspraak door het bestuur van v.v.Viod, die dan volgt wordt als bindend gezien.

Namens

Fair Play Commissie v.v. VIOD

sportiviteit1