De Jeugdcommissie.

VIOD jeugdcommissie najaar 2014Er zijn al geruime tijd een aantal actuele problemen/aandachtspunten vanuit de recreatieve kant van de jeugdafdeling.

Een veel gehoorde kreet is o.a. dat er alleen maar aandacht aan het prestatiegerichte deel van de jeugd besteed zou worden. Hieraan is aandacht besteed maar het kan altijd beter!

Daarom is vanuit de Viod gedachte: Bij VIOD is iedereen is een Topper en VIOD2020, de Jeugdcommissie medio september 2014 opgericht.

 

Het doel van de jeugdcommissie is stroomlijn en aandacht binnen diverse zaken van het recreatieve deel van de Viod jeugd te brengen en de kloof tussen het prestatiegerichte kant en de recreatieve kant bij de jeugd te verkleinen. Door de aanwezigheid van diverse gelederen binnen de jeugdcommissie kan de communicatie naar de leden toe alleen maar verbeterd worden.

 

De volgende personen hebben zitting in de commissie:

 • De leeftijd coördinatoren;
 • A: a.i. Ferhat Ozerdogan
 • B: a.i. Ferhat Ozerdogan
 • C: Vacant
 • D: Sebastiaan van Wageningen
 • E: Barry Ketelaar
 • F: Bram Schats
 • De RABO-cup: Ilona Horsman
 • Het wedstrijdsecretariaat van de jeugd; Tanja van der Kamp.
 • Het Technisch Hart; Fethi Ozerdogan
 • De jeugdactiviteitencommissie
 • De scheidsrechter coördinator. Deze functie is nog vacant.
 • Facilitaire zaken: Deze functie is ook nog vacant.
 • Voorzitter: Rudi Aalders

 

Inmiddels heeft de commissie een aantal besprekingen achter de rug.

Een aantal punten die naar voren gekomen zijn o.a.

 • Organisatie bijeenkomsten leiders en trainers
 • Ouderavonden
 • Organisatie teamfoto’s
 • FIMAX toernooi
 • Verstrekken van kleding en materiaal
 • Bezoek aan wedstrijden De Graafschap

 

Verdere actiepunten zijn o.a.:

 • Wedstrijdorganisatie:
 • Facilitaire zaken:
 • Seizoenstart:
 • Winterstop:
 • Beoordeling gedurende seizoen
 • Werving leden
 • Interactie tussen teams VIOD
 • Promoten activiteiten van de JAC

Voor reacties neem contact op met de voorzitter van de Jeugdcommissie Rudi Aalders:

rudi.aalders@gmail.com