VIOD heeft een nieuwe sponsor en deze stelt zich bij deze aan u voor:
Toon Ebbers verricht binnen VIOD ook vrijwilligerswerk, maakt o.a. onderdeel uit van de Fair Play Commissie en is vertrouwenspersoon binnen VIOD.

Bedrijfscounseling in Bedrijf en Sport,
Professionele begeleiding
Counselling is een vorm van individuele psychosociale begeleiding. Counselling bevordert op professionele wijze en op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht van de cliënt.

fotoToonEbbersEen counsellor ondersteunt en begeleidt personen bij situaties in zijn/haar werk die zij ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend vinden. De counsellor helpt de mensen om de situatie waarmee zij zitten inzichtelijk te maken en leert hen beter omgaan met de bestaande problemen.

Counselling kan o.m. worden ingezet bij de volgende situaties:
• Stress, overspannenheid en burnout
• Verzuimpreventie en reïntegratie
• Motivatieproblemen
• Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden
• Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen
• Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie
• Problemen uit de privésfeer die van invloed zijn op het werk
• Ongewenst gedrag zoals o.a.: Pesten ,Discriminatie, Intimidatie, Agressief gedrag

Vertrouwenspersoon Werk en Sport – Maak het bespreekbaar.
Ervaar jij het gedrag van je collega’s of leidinggevende, teamgenoten als storend of pijnlijk, denk dan niet te snel “het zal wel aan mij liggen”.
Niet het `ongewenste` gedrag staat centraal, maar jouw beleving van deze omgangsvorm. Jij hebt last van het gedrag, terwijl hij of zij zich niet altijd bewust is van wat dit met jou doet. Vertel hen hoe jij je hierbij voelt en dat je dit niet op prijs stelt. Aanspreken helpt niet, wat nu? Lukt het je niet om het bespreekbaar te maken of gaat het ongewenste gedrag gewoon door? Maak het dan bespreekbaar met iemand in wie je vertrouwen hebt.

Duur en kosten in bedrijf en particulier
De duur en kosten van het counsellingstraject zijn sterk afhankelijk van de vraag waarmee de cliënt zich meldt. Het aantal bijeenkomsten varieert gewoonlijk tussen de vijf en tien gesprekken van ca. één tot anderhalf uur. De counsellor kan vooraf een offerte voor u opstellen.

Voor wat intern bij VIOD gebeurt gelden andere afspraken die zijn gemaakt met bestuur.
bordToonEbbers