Veiligheid voor alle Sporters,

Doetinchem, 16 januari 2015

Het gebeurt helaas regelmatig dat men bij ongewenst gedrag maar ook bij integriteitsschendingen toekijkt. Er wordt verder geen actie ondernemen. De veroorzaker wordt niet aangesproken en er wordt geen melding gedaan. Wat is hiervan de redenen? Is men zelf bang voor represailles? Of heeft men negatieve ervaring over de afhandeling van een melding of klacht?

Ik ben blij dat VIOD aandacht heeft voor een veilige sportomgeving, voor ongewenste omgangsvormen en hoe we samen kunnen werken aan preventie van ongewenst gedrag. Zie het besluit tijdens de algemene ledenvergadering om het bestuur van VIOD de vrijwilligers mag verplichten om een Verklaring van Goed Gedrag te overleggen. Dit gaat vooral om vrijwilligers die met de jeugd werken. (zie mededelingen van bestuur 21-11-2014) Als Counselor en Vertrouwenspersoon hoor ik dagelijks dat gebeurt bij ons in de club (of bedrijf, niet. Als je dan doorvraagt is er altijd twijfel altijd een incidentje uit het verleden, altijd wel een momentje dat een Vertrouwenspersoon nuttig wordt gevonden. Hoe kunnen we er meer aandacht aangeven, vraag ik mijzelf dagelijks af. Misschien moeten jullie je die vraag ook maar eens stellen

De KNVB maar ook Noc/NSF is al jaren bezig om de term ‘Seksuele intimidatie ‘  te verbreden naar ‘ongewenst gedrag’ want er zijn natuurlijk ook zaken als pesten en discriminatie. Daar zie en hoor ik ook weinig beweging. Leeft het werk van VCP wel genoeg binnen NOC*NSF. Ik heb mijn twijfels. Hoe denken jullie hier over?
Ik denk: we moeten ons inspannen om veiligheid voor alle sporters prominenter op de agenda te krijgen. Het is een zaak van iedereen maar dan moet ook iedereen er een rol in krijgen. En daar is werk aan de winkel.

Wat doet nu eigenlijk de Bedrijfscounselor en Vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon Sport/ Werk. “ Maak het bespreekbaar”

Ervaar jij het gedrag van je teamgenoten collega’s of leidinggevende, als storend of pijnlijk, denk dan niet te snel “het zal wel aan mij liggen”.
Niet het `ongewenste` gedrag staat centraal, maar jouw beleving van deze omgangsvorm. Jij hebt last van het gedrag, terwijl hij of zij zich niet altijd bewust is van wat dit met jou doet. Vertel hen hoe jij je hierbij voelt en dat je dit niet op prijs stelt. Aanspreken helpt niet, wat nu? Lukt het je niet om het bespreekbaar te maken of gaat het ongewenste gedrag gewoon door? Maak het dan bespreekbaar met iemand in wie je vertrouwen hebt.

Hieronder een deel van de taken ( er zijn meer) van de Vertrouwenspersoon en van  inzetbaarheid van Bedrijfscounselor.

 • Vertrouwenspersoon:
 • Begeleidt en ondersteunt leden/medewerkers bij behandeling van klachten en het inhoudelijk vormgeven van het aspect ongewenste omgangsvormen door:
 • Zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle leden /medewerkers die     een  klacht hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen;
 • Zelfstandigzorg te dragen voor de eerste opvang van de slachtoffers van ongewenste omgangsvormen;
 • Samen met klaagster/klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan of oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren;
 • Te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing;
 • Het verzorgen van lezingen en presentaties over ongewenste omgangsvormen;

 

 • BedrijfsCounselling

Is een vorm van individuele psychosociale begeleiding. Counselling bevordert op professionele wijze en op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht van de cliënt. Een counsellor ondersteunt en begeleidt personen bij situaties in zijn/haar werk die zij ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend vinden. De counsellor helpt de mensen om de situatie waarmee zij zitten inzichtelijk te maken en leert hen beter omgaan met de bestaande problemen.

Counselling kan o.m. worden ingezet bij de volgende situaties:

 •  Stress, overspannenheid en burn-out
 •  Verzuimpreventie en re-integratie
 •  Motivatieproblemen
 • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden
 • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen
 • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie
 • Problemen uit de privésfeer die van invloed zijn op het werk. Familie /burenruzie
 • Ongewenst gedrag zoals o.a.: Pesten,Discriminatie, Intimidatie, Agressief gedrag

 

 Toon Ebbers

Toon Ebbers 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bordToonEbbers