Doetinchem – De speelvelden bij VIOD hebben de laatste tijd  vol op de winter meegemaakt. Veel spelers, trainers, coaches en ook ouders vragen zich af door wie, wanneer, hoe laat en hoe de velden eigenlijk worden gekeurd bij VIOD. Als er niet gevoetbald wordt op zaterdag of zondag en het zonnetje schijnt even, dan wordt er al gauw gezegd: ‘Het is toch goed weer? Waarom kunnen we niet voetballen?!’ Hier leest u hoe zorgvuldig de aangewezen consul voro Sportpark Dichteren en het wedstrijdsecretariaat van VIOD te werk gaan. We rekenen op uw begrip.

Consul let op veiligheid en schade
De consul van Sportpark Dichteren keurt in opdracht van de KNVB de velden. De Consul is de officiële – door de KNVB aangestelde – consul van het sportpark. Hij keurt de velden op basis van twee principes:
1.    de veiligheid van de spelers
2.    de (onevenredige) schade aan velden
Vroeg uit de veren
Als in de dagen voorafgaand aan het weekend veel regen valt, arriveert de consul dienst op zaterdag- en of zondagochtend om uiterlijk 7.15 uur op het sportpark. De velden worden zo vroeg gekeurd om de tegenstanders  tijdig te informeren dat wedstrijden eventueel niet door gaan, zodat zij niet voor niets naar Doetinchem afreizen. De consul kijkt speciaal naar de doelgebieden (plasvorming) en de bovenlaag van het veld (modder, gladheid).  Soms is de situatie zo ernstig ,rekening houdend met de weersvoorspelling ,dat er op vrijdagavond al een afgelasting plaats vindt.

De weersvoorspellingen
De consul houdt ook rekening met het weer dat nog komen gaat. Een drassig veld om 7.00 uur (met aanhoudende regen, die bijvoorbeeld op buienradar.nl wordt aangekondigd) kan er voor zorgen dat de wedstrijden die om 8.30 beginnen al worden afgeblazen. Op basis van diezelfde verwachtingen kan de consul een te nat veld (met voorspeld aanhoudend droog weer) op een later tijdstip die dag herkeuren, bijvoorbeeld tussen 11.00 en 12.00 uur, met het oog op middagwedstrijden.

tt 603Teletekst 603
Bij veel of aanhoudende neerslag of vorst kan de KNVB zelf al eerder velden of regio’s afkeuren (Teletekst pagina 603) en wedstrijdprogramma Sportlink. Lokaal mogen de consuls daar niet van afwijken. Dus als de KNVB district oost afkeurt, mag de consul ter plaatse (ondanks de eventuele goede kwaliteit van het veld) de velden niet goedkeuren.

De KNVB-scheidsrechter
Een KNVB-scheidsrechter (let op, niet alle clubscheidsrechters zijn dat!) kan een door de consul goedgekeurd veld alsnog (vóór of tijdens de wedstrijd) afkeuren vanwege gewijzigde omstandigheden (zware regen- of sneeuwval, bijvoorbeeld). Een scheidsrechter kan een door de consul afgekeurd veld niet alsnog goedkeuren. Een clubscheidsrechter kan een door de consul goedgekeurd veld niet alsnog afkeuren, wanneer de omstandigheden niet zijn gewijzigd sinds de keuring door de consul! Een scheidsrechter keurt bovendien op technische bespeelbaarheid, zoals deugdelijke netten, lijnen of (te) dichte mist. Daar heeft de consul niets mee te maken.

Vriezen en dooien
Bij vorst maken we onderscheid tussen nachtvorst of winterweer-vorst. Bij droge nachtvorst kan er vaak wel gevoetbald worden. De vorst zit dan vaak nog niet ‘in de grond’ en de ochtendzon zal de bovenlaag ontdooien. Er is dan geen gevaar voor de spelers. Ook zullen de grasvelden hier niet onder lijden. Als er voor de nachtvorst regen/hagel of sneeuw is gevallen, dan zullen de grasvelden te nat en te gevaarlijk zijn om hierop te voetballen. Er zal voor de dag een tijdelijke of algehele afgelasting gelden. Bij winterweer-vorst (nacht- en dagvorst) zal er door de KNVB een algehele afkeuring volgen. Is dit niet het geval dan wordt er door de consul gekeurd en ook hier staat de veiligheid van de spelers voorop.

Sneeuw en ijzel
Levert sneeuwval gevaar op omdat de sneeuw blijft liggen (gladheid), dan zal worden overgegaan tot afkeuring van de grasvelden. Smelt de sneeuw, dan wordt er gekeurd door de consuls. Is de ondergrond bevroren, dan volgt een afkeuring. Is dit niet het geval, dan staat wederom de veiligheid van spelers voorop. Bij ijzel en/of (op)dooi is het verboden de velden te betreden. Eerst moet de vorst geheel uit de grond zijn verdwenen. Ook een veld dat er op het oog mooi uitziet kan een ‘losse mat’ zijn die met grasworteltjes nog vastgevroren zit in de grond. Betreding betekent dat die graswortels afbreken, herstel daarvan duurt maanden!

Uitzonderingsgevallen
Ondanks al deze logische redeneringen kunnen er toch nog aparte situaties ontstaan. Zo kan een consul een veld goedkeuren voor één (of twee) wedstrijden, om te veel schade te voorkomen. Ook kan een veld worden goedgekeurd voor pupillenvoetbal en worden afgekeurd voor junioren/seniorenvoetbal. Ook hier kan (te veel voorziene) speelschade de reden zijn. Vervolgens houdt de verantwoordelijkheid van de consul op. De wedstrijdsecretaris van VIOD bepaald dan wat wel en niet gespeeld wordt.

Waar gaat de consul niet over?
De consul gaat niet over de veldindeling (wie speelt waar), over de kwaliteit van de lijnen, doelen of hoekvlaggen. Daar gaat de vereniging over. Zo kan een consul een veld goedkeuren, ondanks dat de lijnen amper te zien zijn. Een scheidsrechter kan in zo’n geval beslissen dat de lijnen alsnog opnieuw zichtbaar gemaakt moeten worden. Ook gaat de consul niet over (te veel) blessures, (te veel) spelers die op wintersport zijn of opkomende mistvlagen rondom de carnavalsperiode….

Ook kunstgras is niet altijd beschikbaar!
Voor kunstgras gelden dezelfde keuringsprincipes: veiligheid en schade. Gelukkig is kunstgras bijna altijd bespeelbaar. Tot -15 ºC kan op kunstgras worden gespeeld. Onder die temperatuur is spelen en trainen op kunstgras verboden omdat de kunstvezels kunnen (af)breken. De waterafvoer van kunstgrasvelden is doorgaans beter dan van natuurgras. Maar helaas is ook voor kunstgras de combinatie van vorst en neerslag funest voor de veiligheid van de spelers. En als een kunstgrasveld eenmaal door en door bevroren is duurt het doorgaans ook langer voordat het weer bespeelbaar is.

Bij “natte” vorst niet op kunstgras
Het kunstgras wordt bijvoorbeeld afgekeurd wanneer het voor of tijdens een vorstperiode heeft geregend. Dan raakt de tussenlaag tussen veld en fundering bevroren. Deze tussenlaag zet uit en duwt het kunstgras omhoog. Bij gebruik van het veld kan het kunstgras scheuren op de naden. Dergelijke schade valt niet onder de garantie dus spelen en trainen in zulke situaties is ten strengste verboden!

Sneeuw gaat er niet van af
Verwijderen van sneeuw van het kunstgras is niet toegestaan, omdat daarmee de kunstgrasmat beschadigd raakt. Ook zullen de rubberkorrels mee naar de kant worden verplaatst, waardoor de kunstgrasmat schade oploopt. Wordt het besneeuwde veld toch betreden, dan vormen zich ijskristallen tussen de sprieten en zal het veld minder snel ontdooien, waardoor de velden langer onbeschikbaar zijn.

KNVB VLAGTaak wedstrijdsecretaris bij afgelasting:

Onderstaande zijn regels van de KNVB waar de wedstrijdsecretaris zich aan te houden heeft!

In de afgelopen seizoenen is het (helaas) meer dan eens voorgekomen dat wedstrijden worden afgelast die niet afgelast hadden mogen worden. In voorkomende gevallen heeft dit wellicht geleid tot vervelende gevolgen waarbij aan het betreffende elftal/de vereniging een boete is opgelegd door de Tuchtcommissie en zelfs punten in mindering. Vandaar even in het kort de regelingen hierover.

Wanneer er geen sprake is van een algehele afgelasting, maar wel van een mindere terreingesteldheid bij een club, dan is de consul (een keurmeester/official die gaat over de bespeelbaarheid van het veld) belast met de keuring van de velden. Hij beoordeelt of op het speelveld wedstrijden mogen worden gespeeld en of deze bespeelbaar is. Let wel: de consul beslist niet welke wedstrijden wel of niet doorgaan. Dit is voorbehouden aan de wedstrijdsecretaris van de thuisspelende club.

Hierbij geldt dat:

• wedstrijden van categorie A te allen tijde voorrang krijgen boven wedstrijden uit categorie B; cat A is VIOD A1, B1, C1 en D1 en alle bekerwedstrijden ongeacht niveau
• Het wil niet zeggen dat wanneer het veld waarop je zou spelen is afgekeurd betekend dat jouw wedstrijd ook niet doorgaat. De wedstrijdsecretaris heeft eerst rekening te houden met bovenstaande regels van de KNVB. Vervolgens zal zij moeten kijken welke teams al achter lopen, teams die in een grote poule zitten, teams die verder zijn in de bekercompetitie en vervolgens dan zal zij een besluit nemen welke wedstrijden naar een wel goed gekeurd veld gaan en welke wedstrijden worden afgelast. De RABO is een interne competitie, geen officiële KNVB competitie, wanneer het kunstgras voor 08:30 word goed gekeurd en veld 2, 3 en 4 worden afgekeurd zal de RABO altijd worden afgelast om plaats te maken voor een officiële competitiewedstrijd(en). De wedstrijdsecretaris mag wel van veld wisselen voor wedstrijden maar de aanvangstijden mogen NIET meer gewijzigd worden. Bij een algehele afgelasting van de KNVB mogen we de grasvelden niet gebruiken maar wel trainen/oefenen op een ( goedgekeurd) kunstgrasveld.

Tot slot
Het zal niemand zijn ontgaan, er is veel geïnvesteerd in Sportpark Dichteren het afgelopen jaar. Dat verplicht ons allemaal om daar goed en verantwoord mee om te gaan. Geen enkele consul keurt velden graag af. Hij is er om velden goed te keuren. Tenzij het onverantwoord is. In die gevallen mag iedere speler of trainer er op rekenen dat die keuze weloverwogen is gemaakt. Afwijken van het oordeel van de consul kan leiden tot gevaar voor de gezondheid van onze spelers of duizenden euro’s schade. Dat moeten we met z’n allen niet willen.

Heel veel succes allemaal, deze winter!

Namens De Consul van Sportpark Dichteren en het wedstrijdsecretariaat van VIOD.