‘Onlangs heb ik aan het bestuur kenbaar gemaakt dat ik mijn functie als voorzitter van Viod op de ALV in september neerleg.Ik ben derhalve niet herkiesbaar voor een tweede periode.

Dit te moeten besluiten doet me pijn en maakt me verdrietig maar ik moet vooral eerlijk zijn naar mezelf en voor Viod de weg vrijmaken voor een voorziter die méér kan betekenen voor Viod dan ik dat op dit moment kan.

De positieve ontwikkelingen binnen mijn eigen onderneming en de reistijd/afstand Duiven-Doetinchem zijn hier voornamelijk debet aan.

Ik heb altijd aangegeven dat ik graag minimaal twee termijnen van 3 jaar voorzitter zou willen zijn met daarin duidelijke doelstellingen: de eerste drie jaar om in grote lijnen de nieuwe koers vorm te geven en de volgende drie jaar om de belangrijke stappen te zetten om het plan Viod2020 definitief vorm te geven en de puntjes op de i te zetten.

 

De eerste doelstelling is ruimschoots gehaald en dat geeft me voldoening maar het, op voorhand, niet kunnen invullen van de tweede termijn doet mij, zoals gezegd, pijn en maakt me enorm verdrietig’.

 

Anton Seggelinck.

Anton Seggelinck 2014