VOG voor vrijwilligers

Sinds eind februari is VIOD bezig met het aanvragen van ‘n VOG voor iedereen die bij VIOD vrijwilligerswerk doet of in dienst is van VIOD. De start is gemaakt bij de F-pupillen leiders en trainers. De medewerking is goed tot zeer goed en dat geeft ook aan dat men het een goede zaak vind om VOG ’s aan te vragen. Hieronder staat nog een keer waarom een VOG wordt aangevraagd en belangrijk is. Het is een van de maatregelen om een veilige sportomgeving te creëren.

Verklaring Omtrent Gedrag

Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers die met minderjarigen werken. Dit wordt door NOC*NSF en de KNVB ook gepropageerd. Geeft hier vv VIOD beleidsmatig invulling aan door specifieke groepen vrijwilligers te vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te willen overleggen.

“Zonder deze verklaring kan de betreffende taak niet worden uitgevoerd en kan men geen leider(ster) of trainer zijn bij VIOD ”.

Dit is onderdeel van een set van maatregelen, zoals het publiceren van de vv VIOD gedragsregels, de controle op nalevering en ook de aanstelling van een Vertrouwenspersoon, om de genoemde veilige sportomgeving maximaal proberen te creëren.

Het betreft alle VIOD vrijwilligers: – trainers, leiders en grensrechters van jeugdteams; – de commissieleden van de Technische Commissie Jeugd, de Evenementencommissie Jeugd, de commissie Interne Zaken Jeugd en het jeugdbestuur, (toevoeging) hoofdbestuur, kantinepersoneel, beheerders sportpark). De verplichting geldt ook voor stagiaires die gedurende het seizoen betrokken zijn bij de teamtraining en –begeleiding. Het aanvragen van deze VOG is gratis en de digitale aanvraag wordt door Viod administratief voorbereid. De betrokken vrijwilliger dient met DIGID de eigen VOG aan te vragen.Vragen of opmerkingen over de VOG kunnen worden gericht aan de contactpersoon van VIOD voor aanvragen VOG

Namens het bestuur van VIOD,

Toon Ebbers: toon@succesvolmetjezelf.nl

logo-Samen-naar-een-veiliger-sport-klimaat-310x173

Voor meer informatie kan je hier de pagina van het NOC*NSF bekijken.

Lees hier de VOG van vv VIOD.

VOG Vragen? klik hier