Onder andere gesponsord door:

Mededelingen van het Bestuur:

—————————————————————

SEIZOEN 2014 – 2015

—————————————————————

 

Op iedere donderdagavond van 20:00 tot 22:00 uur is er een afvaardiging van dagelijks bestuur aanwezig om uw vraag aan te horen.

Eerstvolgende donderdag: 8 januari 2015

———————————————————————————————————

 

De nieuwjaarsreceptie is op zondag 4 januari 2014 van 15.00 uur tot 18.00 uur. U bent bij deze van harte uitgenodigd.

nieuwjaarsreceptie 2015

————————————————————————————————————————–

vrijdag 21 november 2014:

Tijdens de ALGEMENE LEDENVERGADERING zijn een 3-tal punten besproken en de aanwezige leden van VIOD hebben tijdens de ALV van 21 november jl. hiermee ingestemd.

Punt 1 is het Kledingplan voor het seizoen 2015-2016:

  1. Met ingang van  seizoen 2015-2016 zal Viod een kledingplan in werking treden waarbij alle 900 spelende leden van Viod in ‘het nieuw’ worden gestoken. Naast een mooi wedstrijdtenue zal ook ieder lid een prachtig presentatiepak van het merk Quick krijgen voor op de wedstrijddagen. Ook alle 130 leiders en trainers krijgen een presentatiepak/coachjas ter beschikking. (zie elders op deze website)

De contributie zal door dit kledingplan niet worden verhoogd, de leden betalen slechts een borg van éénmalig 50 euro voor deze complete set. De borg wordt terugbetaald zodra men stopt als lid van Viod.

De borg zal gespreid worden geïnd waarbij ook rekening wordt gehouden met gezinnen waarvan meerdere leden bij Viod spelen. Volg de website de komende tijd voor meer info.

Punt 2 is de Verplichte Vrijwilligersdienst voor alle VIOD Leden per 1 januari 2015:

Kantine inkomsten zijn essentieel voor  iedere vereniging. Bij Viod is het kantinebezoek enorm gestegen en ook de openstelling is met een flink aantal uren toegenomen. Met name de groei van het aantal leden, de vele evenementen en de gezelligheid ligt hier aan ten grondslag. Hiermee is de druk op de vrijwilligers achter de bar voor het zoveelste achtereenvolgende jaar enorm toegenomen. De rek is er uit !   Op de ALV d.d. 21 november 2014 is derhalve het besluit genomen dat ieder lid van Viod 5 uur per jaar verplichte vrijwilligers/bardienst gaat draaien. Hiervoor wordt een rooster opgesteld. Voor jeugdleden zal een familielid de bardienst over kunnen nemen. Bij het niet nakomen van deze verplichting zal het desbetreffende lid worden geschorst voor een nader te bepalen aantal wedstrijden. De regel wordt van kracht per 1 januari 2015 en geldt niet voor de leden die al vrijwilligerswerk verrichten. De leden worden nader hierover geïnformeerd.

Punt 3 is de Verklaring Goed Gedrag bij VIOD:

De ALV heeft besloten dat het bestuur van Viod, vooruitlopend op de reglementen van de KNVB, mag verplichten aan vrijwilligers die met jeugdleden werken, een verklaring van goed gedrag te overleggen. Gezien de huidige maatschappij en de normen en waarden geeft Viod hiermee een duidelijk signaal af en wil Viod hiermee incidenten zoveel mogelijk uitsluiten. Het geldt hier voornamelijk voor vrijwilligers die met jeugdleden werken.

——————————————————————————-

 

—————————————————————

SEIZOEN 2013 – 2014

—————————————————————

maandag 16 december 2013:

De nieuwjaarsreceptie is op zondag 5 januari 2014 van 15.00 uur tot 18.00 uur. U bent bij deze van harte uitgenodigd.

nieuwjaar viod 2014

Bestuur vv VIOD.

vrijdag 6 december 2013:
Wilhard Knipscheer wordt de nieuwe trainer van vv VIOD Doetinchem.
De trainer uit Doetinchem (woonachtig op De Huet)past, van de 17 sollicitanten, qua trainer en persoonlijkheid het best bij de plannen die vv VIOD de komende jaren voor ogen heeft.

Knipscheer is nu nog trainer van sv Kilder en geen onbekende bij vv VIOD.
Hij heeft in het verleden bij VIOD gevoetbald en ook diverse teams getraind.

 

Loopbaan Knipscheer tot nu toe:

Trainer-coach VVL 1e elftal, 2003-2005, 5e klasse KNVB

Trainer-coach SV Concordia Wehl 1e elftal, 2005-2008, 3e klasse KNVB

Scout B.V. De Graafschap, 2010-2012

Trainer-coach SV Kilder 1e elftal, 2012-2014, 4e klasse KNVB
—————————————————————-
zondag 1 december 2013
Beste barvrijwilliger (ster),

Allereerst wil het bestuur van VIOD je bedanken dat je tijd wil steken in het draaien van bardiensten voor VIOD. Door jouw inzet kunnen mensen na het voetballen gezellig met elkaar genieten van een drankje en een hapje. Hartstikke goed en belangrijk werk!

Het schenken van alcohol brengt echter grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 16 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Deze regel wordt per 1 januari 2014 aangepast naar 18 jaar!

Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om jullie te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan is er een website ontwikkeld in samenwerking met de KNVB.

De teksten en filmpjes op deze website stellen jullie in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in onze kantine. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde bar-vrijwilliger van VIOD wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken.

We wensen jullie veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien van jullie bardiensten bij VIOD!

Met sportieve groet,

Het Bestuur

——————————————————————-

zaterdag 30 november 2013:

Al eerder dit jaar had Frans van Kessel het stokje van secretaris overgenomen van Jo Weijers.
Tijdens de Algemene Jaarvergadering werd zijn bestuursfunctie officieel bekrachtigd.

Oud-secretaris Jo Weijers (rechts) feliciteerde Frans met zijn benoeming en wenste hem veel succes toe (foto hieronder).

jo frans

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de jaarvergadering trad naast Jo Weijers en Enrico Horst ook bestuurslid Mark Bisselink (links) af. Mark blijft wel actief voor VIOD, maar dan als commissielid Commerciële Zaken en blijft de belangen behartigen binnen de organisatie van de Achterhoek Cup. Tevens neemt hij plaats in de stuurgroep “VIOD 2020”.

mark Bisselink Joweijers

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de Algemene Jaarvergadering en berichtgeving “VIOD 2020” volgt zsm.
—————————————————————-