Onder andere gesponsord door:

Jeugd Activiteiten Commissie

Vijf nieuwe vrijwilligers staan op om het J.A.C. een nieuw leven in te blazen!

Zoals in eerdere communicatie al gemeld zijn we achter de schermen bij de jeugdafdeling van VIOD druk bezig om in alle lagen vrijwilligers te mobiliseren. Naast het prestatieve aspect vinden wij het bij VIOD ook belangrijk dat we de kinderen leuke andere activiteiten kunnen bieden. We hopen hiermee de binding leden <—> vereniging te vergroten hetgeen het plezier en daardoor de gezelligheid alleen maar positief zal stimuleren.

De jeugdactiviteiten commissie speelt hierin een grote rol. Deze club van vrijwilligers hebben in de afgelopen jaren de meest uiteenlopende activiteiten georganiseerd van jeugdkampen tot disco avonden. De laatste jaren was het vanwege uiteenlopende redenen wat stiller geworden rondom het JAC en haar activiteiten. Hoog tijd vonden wij om met een vernieuwde samenstelling deze commissie nieuw leven in te blazen.

De 4 volgende ouders hebben zich bereid gevonden om zitting te nemen met de intentie leuke activiteiten te gaan organiseren:

  • Ilona Horsman
  • Chantal Velsink
  • Sandra Komdeur
  • Monique Ketelaar

Aangezien de samenstelling nu met name bestaat uit ouders F en E pupillen zijn we noch naarstig op zoek naar enthousiaste ouders van andere leeftijds categorieën. Inmiddels zijn we al druk bezig om een agenda samen te stellen voor het aankomende seizoen en hopen daarin voor zowel onze pupillen als ook junioren leden een leuk programma te kunnen bieden. We zullen daar via de site van VIOD op zeer korte termijn op terug komen.

Rest mij nog André, Bennie en hun partners te bedanken voor hun jarenlange inzet voor jeugd activiteiten commissie. Beide hebben aangegeven zeker betrokken te willen blijven maar geven het stokje graag over aan de nieuwe generatie.

tot zover deze update
groet

Ewald Hilferink

1 september 2015

jac_logoRGB[1]

namens de Jeugd Activiteiten Commissie

  • Ilona Horsman
  • Chantal Velsink
  • Sandra Komdeur
  • Monique Ketelaar

Reageren?  KLIK  HIER