Tijd tot 90 jarig bestaan!

Dagen:
Uren:
Minuten:
Seconden:
30
aug
Bestuurs-mededelingen 2016

Bestuursmededelingen (04)

6 oktober 2016:

Betreft : Gezondheidsrisico gebruik kunstgrasveld sportpark Dichteren / Standpunt bestuur vv VIOD n.a.v. TV programma Zembla.

Het bestuur van vv VIOD conformeert zich vooralsnog aan de standpunten zoals heden bekend gemaakt bij brief van de Gemeente Doetinchem, alsmede het ingenomen standpunt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu.

De inhoud van beide mededelingen spreken voor zich, tenzij uit toekomstig onderzoek het tegenovergestelde zou blijken, eerst dan zal vv VIOD het kunstgrasveld sluiten voor gebruik. In afwachting van nader onderzoek wordt het advies vooralsnog de trainingen voor alleen keepers te verplaatsen naar de grasvelden, om reden van de intensiteit waarmee keepers in aanraking komen met het kunstgrasveld.

Het advies vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport luid, dat er vooralsnog nu geen redenen zijn te stoppen met sporten op kunstgrasvelden met het rubbergranulaat (korrel).

Voetbalvereniging VIOD huurt de velden op Sportpark Dichteren van de Stichting Exploitatie Sportpark Dichteren (SESD), met wie eveneens vandaag afstemming is geweest. SESD daarentegen onderhoud de contacten (huurovereenkomst) met de Gemeente Doetinchem, die eigenaar is van het sportpark Dichteren en verantwoordelijk is voor aanleg en onderhoud van het sportpark.

Het bestuur van VIOD zal de ontwikkelingen de komende maanden nauw volgen en zien de onderzoeksresultaten met belangstelling tegemoet.

Namens bestuur VV VIOD

Jos Tiemessen – vz

 

KLIK HIER: RIVMverklaring – n.a.v. uitzending ZEMBLA van 6-10-2016 jl.

KLIK HIER: Gezondheidsrisico kunstgrasvelden

Aanvulling 10 okt. 2016:

Aanvulling 7 okt. 2016:

 

Ontvangen brief van KNVB aan bestuur van vv VIOD:

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND, Jan Dirk van der Zee, Directeur amateurvoetbal

Onderwerp: Er kan dit weekend worden gespeeld op kunstgras

Beste bestuurder,

Woensdag informeerden we jullie al over de uitzending van Zembla waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden.

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. Dit bericht kan eventueel op de eigen website worden geplaatst om leden te informeren. We hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer informatie kun je hierbij doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

——————————————————

Met de handen in het haar: wat doen we met de velden?
MEREL VAN BEERS
Grote paniek bij de voetbalclubs gisteren. Hun nieuwe kunstgrasvelden met die zwarte rubberen korrels zouden mogelijk kanker veroorzaken bij kinderen. Onrust alom. En geheel terecht, want laten we onze kinderen nu echt spelen op chemisch afval?

De rubberen bolletjes die op de velden worden gestrooid bestaan vooral uit versnipperde autobanden waar inderdaad schadelijke stoffen in voorkomen. Honderdtwintig ton rubber per veld. Een enorme hoeveelheid, maar volgens de onderzoekers bij het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wel veilig genoeg om op te spelen.

Twijfel

Tvprogramma Zembla zaaide twijfel over de betrouwbaarheid van het onderzoek. Een test uit 2006,gedaan onder zeven personen, zou niet representatief zijn. Daar heeft Zembla een punt. “Maar de wetenschappers van het RIVM weten echt wel wat ze doen”, aldus André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten gisteren. Volgens De Jeu is dat ook niet het enige onderzoek dat het RIVM deed naar de
gezondheidsrisico’s van de kunstgrasvelden. Het rijksinstituut zelf liet daarom gisteren weten de onrust te begrijpen, maar geen reden te zien om te
stoppen met sporten op de velden. Wel heeft het RIVM aanbevolen om alle nieuwe informatie te evalueren. En loopt er in opdracht van de
Europese Commissie een nieuw onderzoek naar de risico’s. Alle ogen zijn nu op die resultaten gericht. Die worden verwacht in februari 2017.

Maar wat moet je hier als ouder nu mee?

Het RIVM zegt dat er geen gevaar is. Zembla zegt van wel. De KNVB en de VSG blijven achter de conclusie van de wetenschappers staan maar wachten wel het nieuwe onderzoek af. Kybys, een adviesbureau uit Boxtel (gespecialiseerd in kunstgras), roept op te stoppen met keeperstrainingen. “Dat
zijn toch de momenten dat kinderen het meest in contact komen met het veld”, legt directeur Seth van der Wielen uit. Want, meent hij, zolang er geen duidelijkheid is, kun je beter het zekere voor het onzekere nemen. “In februari zien we dan wel verder.” Kybys geeft advies, maar het is vaak de gemeente die beslist. De meeste voetbalclubs zijn namelijk geen eigenaar van hun veld. Heusden besloot tien jaar geleden al om niet voor rubber te gaan. Maar de meesten zullen toch bij die variant blijven. De alternatieven (met o.a kurk en kokos) zijn namelijk een stuk duurder.
Voetbalclubs zelf hebben weinig keus. Het veld sluiten, betekent einde wedstrijd. Er is niet genoeg’gewoon gras’ meer voor alle voetballers. Die drastische maatregel is volgens De Jeu ook nergens voor nodig. “Of denk je nou echt dat er bij het RIVM alleen maar idioten rondlopen?”

 

Bestuursmededelingen (03)

30 augustus 2016:

Het bestuur van VIOD heeft in de persoon Bas Raben bereid gevonden om Technisch Coördinator onderbouw (t/m O13) te worden. Daarmee haalt VIOD iemand binnen met ervaring, kennis en een band met VIOD. Daar zijn wij erg blij mee. Hoogste prioriteit van het dagelijks bestuur is op dit moment het vinden van een Leeftijds-Coördinator voor JO11.

namens bestuurslid  Jeugdopleidingen Bjorn Theissen

 

Bestuursmededelingen (02)

Maandelijks zal het bestuur een aantal bestuursmededelingen doen via de website, zodat de verenigingsleden kunnen volgen, wat er allemaal speelt in en rondom VIOD.

1. Mutaties Technische staf & begeleiding;

Tot het einde van de seizoen 2015-2016 zijn de volgende mutaties doorgevoerd;

Trainer – coach  2e elftal   : Jarst Lammers

Trainer – coach A-1            : René Zents

Leider A-1                            : John Hermsen

Leider 3e elftal                    : Aziz Aloiu

Aanstellingen nieuwe seizoen 2016-2017

Trainer coach A-1               : Vincent Bosch

Trainer coach A-1               : Noah Fontein

Trainer coach A-2               : Thomas Jansen

Trainer coach A-2               : Jonan Luesink

Trainer coach B-2               : Ruud Garretsen

Trainer coach B-2               : Huub Oosterink

Trainer coach D-1               : Roy Ebbers

Trainer coach D-2 / 012    : Stino Cancian

De commissie Jeugdopleiding is deze periode na de aanpassing van de technische structuur, volop bezig met de bezetting van het volgend seizoen 2016-2017. Ook de samenstelling van trainers, coaches en elftalbegeleiding voor de seniorenafdeling richting het nieuwe seizoen is in volle gang. Het beleidsplan VIOD 2020 zal de basis blijven van het te voeren technisch beleid en daar waar noodzakelijk worden aangepast aan de huidige wensen van deze tijd.

Duri Tekerlek zal aan het einde van het seizoen VIOD als trainer coach van de C-1 gaan verlaten voor een avontuur in de USA, alwaar hij voor een langere periode gaat werken.

2. Interieur accommodatie sportpark Dichteren

Viod is sinds 2003 gehuisvest op sportpark Dichteren en kan nog steeds trots zijn op haar voetbal accommodatie, waarin de leden optimaal gebruik kunnen maken van de faciliteiten in het voorzieningengebouw. Na 13 jaar is het tijd voor een opknapbeurt alsmede het doel meer sfeer te brengen in het gebouw, zodat alle leden zich hier nog meer thuis voelen.

In samenspraak met het bestuur van Stichting Sportpark Exploitatie Dichteren (SESD) wordt de komende tijd gekeken voor een aantal aanpassingen van het interieur in de kantine en bestuurskamer en commissiekamer 2.

Een extern advies van interieur styliste Tamara Tijdink zal de basis vormen voor een aantal mogelijke en betaalbare aanpassingen, wellicht in combinatie met mogelijke bijdragen van sponsoren.

 

3. Optimaliseren Sponsorplan

De commerciële commissie heeft de afgelopen 2 jaar een geweldige prestatie geleverd, welke de sponsorinkomsten aanzienlijk heeft verhoogd. Alle teams zijn middels het nieuwe Quick kledingplan voorzien van shirtsponsoring en de boarding om het hoofdveld is opnieuw ingericht en stevig uitgebreid.

De leden van de commerciële commissie zullen in samenspraak met stage- algemeen bestuur Nils Vriezen het huidige sponsorplan de komende maanden optimaliseren, zodat een goede basis kan worden gelegd voor de komende jaren, alsmede in het belang van een gezonde verenigingsexploitatie.

 

———————————————————————————————————————————————————-

Bestuursmededelingen (01)

 

Fethi Ozerdogan maakt seizoen af met coördinatorschap MQ cup en F-circuit training op de woensdagen;

Naar aanleiding van het niet verlengen van de overeenkomst met Fethi Ozerdogan richting seizoen 2016-2017 en de aanpassingen van werkzaamheden als Hoofd Voetbal zaken voor de rest van het seizoen zijn beiden overeengekomen, dat Fethi zich de rest van het seizoen alleen nog zal bezighouden met het coördinatorschap Mulders & Quint cup en F-circuit training op de woensdagen. De belangrijkste reden voor Fethi om deze taken op zich te blijven nemen zijn de kinderen zelf, alsmede de samenwerking met de studenten van het CIOS in Arnhem. Het bestuur is zeer content met deze verdere gedeeltelijke samenwerking en vinden het ook prettig voor de wijze waarop Fethi, ondanks de voor hem onprettige ontstane situatie als Hoofd Voetbalzaken, de rest van het seizoen te behouden voor VIOD.

Lex Meeuwsen verder als facilitair manager;
Met Lex Meeuwsen is afgesproken om dagelijks in de uitvoering een aantal zaken structureel op te pakken zoals o.a.;
Kledingbeheer, spelmaterialen en beheer Sportpark Dichteren i.s.m. beheerder SESD, ondersteuning van Sjaak Derks als kantinebeheerder, totdat Sjaak weer verantwoord medisch hersteld is. De taken als wedstrijdsecretaris senioren en teammanagerschap van het 1e elftal blijven door Lex worden uitgevoerd en passen in het verlengde van zijn taken als facilitair manager.
Uiteraard kan Lex dit niet alleen en zal door verschillende commissieleden worden bijgestaan, zoals o.a. de overige leden van de kledingcommissie.
Wel zal Lex terugtreden uit het Algemeen Bestuur van VIOD en zich zodoende alleen nog concentreren op de (dagelijkse-) operationele zaken, maar dan als verlengstuk namens het bestuur van VIOD waarin Rudi Aalders als bestuurslid Algemene- en facilitaire zaken voor hem het aanspreekpunt is.

Technisch Hart & Jeugdcommissie veranderen in Jeugdopleiding;

Binnen de structuur van Voetbal Technische Zaken binnen geheel VIOD zullen het huidige Technische Hart, alsmede de huidige Jeugdcommissie, samen opgaan in de afdeling Jeugdopleiding VIOD. Hierdoor komt een splitsing in de aansturing tussen jeugd- en senioren voetbal, waarmee in ieder geval de rest van het huidige voetbalseizoen 2015-2016 zal worden gewerkt en ervaringen mee zullen worden opgedaan. In de Algemene Ledenvergadering van september 2016 zal definitief voor een structuur Voetbaltechnische zaken worden gekozen, mede op basis van de ervaringen in de rest van het huidige seizoen. Het Dagelijks bestuur zal vooralsnog als portefeuillehouder Technische zaken blijven fungeren en de leiding en verantwoordelijkheid nemen in het aanstellen van nieuwe- of bestaande trainers voor het seizoen 2016-2017.

Bjorn Theissen is bereid gevonden als verantwoordelijke in het bestuur zitting te nemen namens de jeugdopleiding en zal tevens als voorzitter fungeren van de commissie jeugdopleiding, welke bestaan uit alle bestaande leeftijdscoördinatoren, welke verder in de loop van het seizoen zullen worden aangevuld met mensen met een duidelijke voetbaltechnische achtergrond.

Deze nieuwe (bestuurlijke-) structuur en werkwijze zal middels een organogram binnenkort op de website worden weergegeven.

Het geldende visie beleidsstuk VIOD 2020 blijft de rode draad waarmee VIOD haar voetbalzaken blijft organiseren, met als thema : Bij VIOD is iedereen een Topper.

 

organisatiestructuur per 1 febr. 2016:

KLIK HIER

 

Samenstelling bestuur VV VIOD;

De samenstelling en taakverdeling binnen het bestuur van VV VIOD is als volgt samengesteld vanaf 1 februari 2016;

Dagelijks bestuur;

Jos Tiemessen                                     voorzitter (wnd.)

Frans van Kessel                                  secretaris

Johan Nieuwenhuis                            penningmeester

Algemeen bestuur;

Leden Dagelijks bestuur aangevuld met;

Rudi Aalders                                        Algemene en facilitaire zaken

Bjorn Theissen                                    Jeugdopleiding

Rene Zents (stage)                              Voetbalzaken senioren

Nils Vriezen (stage)                             Communicatie & PR – vice voorzitter

 

Met vriendelijke groet,

voorzitter Jos Tiemessen (waarnemend voorzitter).


Tags: