Aan alle leiders(sters) en trainers van de jeugd afdeling van vv VIOD,

De aanvraag voor de VOG van jeugd teams gaan we eind van de maand september afsluiten. Dan wil ik graag alle VOG’s in mijn beheer hebben. Voor degene die deze nog niet ingeleverd hebben maar wel in huis hebben,  neem de VOG mee en deponeer deze in de groene brievenbus in de hal van ons clubhuis. Indien aan het einde van de maand de VOG niet in ons bezit is, kunt u geen leider of trainer zijn bij vv VIOD.

Er zijn er nog een aantal onderweg en er zijn nog een aantal  van +/- 15 stuks afgegeven bij de nieuwe leiders/trainers. Deze personen krijgen deze week de VOG aanvraag binnen.

Graga uw medewerking, zsm in de brievenbus deponeren of anders persoonlijk afgeven aan Toon Ebbers (dinsdagavonds bij VIOD).

Kan ik op uw medewerking rekenen?

Met vriendelijke groet

Toon Ebbers

 

banner-vog_tcm123-595864

Waarom VOG…

In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond Gedrag in en buiten het veld bij vv. VIOD hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen de thema’s: Gedrag langs de lijn, Pesten, Intimidatie, Agressie, Seksuele Intimidatie, Cyberpesten, keer op keer onze ogen.

Belangrijk is om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat de verenigingen beleid voeren tegen deze thema’s ( zie 1ste alinea om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben gedragsregels, één van de maatregelen waarmee de (naam vereniging) een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als vv Viod uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

Om de aanvraag van de VOG te versimpelen heeft de vv VIOD de aanvraag deels ingevuld. Over enkele dagen wordt er een mail toegezonden van Dienst Justis, in deze mail staat een link vermeld. Als deze link gevolgd wordt kan de VOG zelf verder worden aangevuld en digitaal worden toegezonden. Er zijn geen kosten aan verbonden. De NOC/NSF heeft afspraken met ministerie van justitie dat alle Sportverenigingen en hun leden die hier aan meedoen geen kosten hebben.

We hopen op je medewerking.