Het is woensdag 7 september, de dag dat de circuittraining van start gaat. Ruim een uur van te voren worden de eerste pionnen al op het veld neergezet. De CIOS studenten zijn enthousiast en hebben er zin in. Het weer is vandaag natuurlijk ook fantastisch. Al snel zien we enkele voetballertjes voor de ingang van het hek staan. Het wachten wordt beloond en ze rennen het veld op!

Het is voor iedereen even wennen. Zowel voor de studenten, als ook voor de kinderen en ouders. Vele nieuwe gezichten en daarom is er voor gekozen dat voor aanvang van de training een voorstel ronde gedaan wordt. Er wordt duidelijk gemaakt wat er verwacht kan worden. Dus ook regels komen aan de orde, maar de nadruk ligt vooral op het samen plezier maken.

Dit seizoen is er bij VIOD gekozen om tijdens de circuittrainingen thematisch te trainen. Hierin is de opbouw van elke training opgezet van eenvoudig naar complex. De thema’s zijn geformuleerd tot en met de herfstvakantie. En daarmee kunnen de CIOS studenten vooraf meerdere trainingen voorbereiden. Dit komt uiteraard de uitvoering ten goede. Een thema (doelstelling) is voor de kinderen ook duidelijker en weten zij wat er komen gaat, maar vooral ook wat er verwacht wordt. Er is ook een onderling verband tussen de trainingen en daardoor wordt het niveau van elke voetballer ‘meetbaar’. Het is voor zowel de kinderen als de studenten een leerproces.

De training bestaat uit een intro, warming-up, kern (techniek) en afsluiting. Bij de intro wordt bekend gesteld wat er geoefend gaat worden. In de warming-up zal met name op een speelse wijze elke voetballer voorbereidt worden op de daarop volgende oefenstof. Dit is gericht op de cognitieve ontwikkeling (het proces om te leren; opslaan, verwerken, terughalen en toepassen van kennis en informatie) en motoriek (het vermogen om te bewegen; fijne en grove, links en rechts dominantie). Tijdens de kern worden minimaal twee technische oefeningen uitgevoerd. Deze staan in relatie met de warming-up en zo ontstaat er een samenhang tussen alle onderdelen. In de kern kan de oefenstof variëren in differentiatie. Zodoende blijft elke voetballer uitgedaagd en kan er op elke niveau progressie gemaakt worden. Gedurende de trainingen is het van belang dat er zoveel mogelijk met de bal geoefend wordt. Je komt tenslotte om te voetballen. In de afsluitende de partij kan er gekozen worden voor verschillende vormen, echter dient de nadruk te liggen om de eerder aangeleerde vaardigheden. Dit is wat je graag terug wilt zien en wordt er vooral gecoacht op wat de kinderen goed doen. Het ouders en andere supporters langs de lijn maak hier ook deel van uit. Benader uw kind positief. Niet alles zal de eerste vlekkeloos verlopen en dat geldt ook voor (toekomstige) trainers. Met plezier groeit het vertrouwen, waarbij een prettige speel- of sportomgeving en positief coachen bijdragen aan het leerproces.

Het grote verschil zit echter in de leeftijdscategorie en fysieke, als ook mentale ontwikkeling van elke voetballer. Dit verlangt van een trainer telkens een andere aanpak en benadering. De CIOS studenten staan aan het begin van een trainerscarrière. Bij VIOD worden zij niet alleen technisch begeleid, maar ook de didactische en sociale vaardigheden krijgen de aandacht. Dit alles vergt geduld. Voor de studenten, kinderen en iedereen die langs de lijn staan te kijken. We kunnen terugkijken op een leuke eerste training en volgende week doen wij dan nog een schepje bovenop!

 

Met sportieve groet,
Coördinator circuittraining Jos Mekkes

 

hmq-sept-2016-3