Betreft : Gezondheidsrisico gebruik kunstgrasveld sportpark Dichteren / Standpunt bestuur vv VIOD n.a.v. TV programma Zembla.

Het bestuur van vv VIOD conformeert zich vooralsnog aan de standpunten zoals heden bekend gemaakt bij brief van de Gemeente Doetinchem, alsmede het ingenomen standpunt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu.

De inhoud van beide mededelingen spreken voor zich, tenzij uit toekomstig onderzoek het tegenovergestelde zou blijken, eerst dan zal vv VIOD het kunstgrasveld sluiten voor gebruik. In afwachting van nader onderzoek wordt het advies vooralsnog de trainingen voor alleen keepers te verplaatsen naar de grasvelden, om reden van de intensiteit waarmee keepers in aanraking komen met het kunstgrasveld.

Het advies vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport luid, dat er vooralsnog nu geen redenen zijn te stoppen met sporten op kunstgrasvelden met het rubbergranulaat (korrel).

Voetbalvereniging VIOD huurt de velden op Sportpark Dichteren van de Stichting Exploitatie Sportpark Dichteren (SESD), met wie eveneens vandaag afstemming is geweest. SESD daarentegen onderhoud de contacten (huurovereenkomst) met de Gemeente Doetinchem, die eigenaar is van het sportpark Dichteren en verantwoordelijk is voor aanleg en onderhoud van het sportpark.

Het bestuur van VIOD zal de ontwikkelingen de komende maanden nauw volgen en zien de onderzoeksresultaten met belangstelling tegemoet.

Namens bestuur VV VIOD

Jos Tiemessen – vz

 

KLIK HIER: RIVMverklaring – n.a.v. uitzending ZEMBLA van 6-10-2016 jl.

KLIK HIER: Gezondheidsrisico kunstgrasvelden

Aanvulling 10 okt. 2016:

Dossier Kunstgras en Gezondheid

Aanvulling 7 okt. 2016:

 

Ontvangen brief van KNVB aan bestuur van vv VIOD:

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND, Jan Dirk van der Zee, Directeur amateurvoetbal

Onderwerp: Er kan dit weekend worden gespeeld op kunstgras

Beste bestuurder,

Woensdag informeerden we jullie al over de uitzending van Zembla waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden.

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. Dit bericht kan eventueel op de eigen website worden geplaatst om leden te informeren. We hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer informatie kun je hierbij doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

——————————————————

Met de handen in het haar: wat doen we met de velden?
MEREL VAN BEERS
Grote paniek bij de voetbalclubs gisteren. Hun nieuwe kunstgrasvelden met die zwarte rubberen korrels zouden mogelijk kanker veroorzaken bij kinderen. Onrust alom. En geheel terecht, want laten we onze kinderen nu echt spelen op chemisch afval?

De rubberen bolletjes die op de velden worden gestrooid bestaan vooral uit versnipperde autobanden waar inderdaad schadelijke stoffen in voorkomen. Honderdtwintig ton rubber per veld. Een enorme hoeveelheid, maar volgens de onderzoekers bij het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wel veilig genoeg om op te spelen.

Twijfel

Tvprogramma Zembla zaaide twijfel over de betrouwbaarheid van het onderzoek. Een test uit 2006,gedaan onder zeven personen, zou niet representatief zijn. Daar heeft Zembla een punt. “Maar de wetenschappers van het RIVM weten echt wel wat ze doen”, aldus André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten gisteren. Volgens De Jeu is dat ook niet het enige onderzoek dat het RIVM deed naar de
gezondheidsrisico’s van de kunstgrasvelden. Het rijksinstituut zelf liet daarom gisteren weten de onrust te begrijpen, maar geen reden te zien om te
stoppen met sporten op de velden. Wel heeft het RIVM aanbevolen om alle nieuwe informatie te evalueren. En loopt er in opdracht van de
Europese Commissie een nieuw onderzoek naar de risico’s. Alle ogen zijn nu op die resultaten gericht. Die worden verwacht in februari 2017.

Maar wat moet je hier als ouder nu mee?

Het RIVM zegt dat er geen gevaar is. Zembla zegt van wel. De KNVB en de VSG blijven achter de conclusie van de wetenschappers staan maar wachten wel het nieuwe onderzoek af. Kybys, een adviesbureau uit Boxtel (gespecialiseerd in kunstgras), roept op te stoppen met keeperstrainingen. “Dat
zijn toch de momenten dat kinderen het meest in contact komen met het veld”, legt directeur Seth van der Wielen uit. Want, meent hij, zolang er geen duidelijkheid is, kun je beter het zekere voor het onzekere nemen. “In februari zien we dan wel verder.” Kybys geeft advies, maar het is vaak de gemeente die beslist. De meeste voetbalclubs zijn namelijk geen eigenaar van hun veld. Heusden besloot tien jaar geleden al om niet voor rubber te gaan. Maar de meesten zullen toch bij die variant blijven. De alternatieven (met o.a kurk en kokos) zijn namelijk een stuk duurder.
Voetbalclubs zelf hebben weinig keus. Het veld sluiten, betekent einde wedstrijd. Er is niet genoeg’gewoon gras’ meer voor alle voetballers. Die drastische maatregel is volgens De Jeu ook nergens voor nodig. “Of denk je nou echt dat er bij het RIVM alleen maar idioten rondlopen?”