Onlangs heeft SGS in opdracht van INTRON monsters genomen van de kunstgraskorrels op het kunstgrasveld van onze vereniging. Door deze te testen, wordt een representatief beeld verkregen van de samenstelling van het granulaat op Sportpark Dichteren. Televisieprogramma Zembla besteedde eerder in haar uitzending aandacht aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden.

Op zes plekken werd, onder toeziend oog van SESD voorzitter Huub Venus, op het veld monsters genomen door Carlo Jansen van SGS. Per plek is minimaal 1 liter granulaat bij elkaar geveegd en in monsteremmer nummer 25 gedaan en meegenomen naar het laboratorium. In het lab wordt het rubbergranulaat geanalyseerd.

Eerder heeft de KNVB een lijst gekregen met voetbalclubs die voetballen op rubbergranulaat. Uit deze lijst zijn de sportvelden geselecteerd die zullen worden meegenomen in het onderzoek. Het RIVM heeft hiervoor een afspraak gemaakt met de desbetreffende clubs om langs te komen voor de bemonstering. Ook het kunstgrasveld op Sportpark Dichteren behoort bij dit onderzoek.

De resultaten worden eind dit jaar bekend gemaakt.

door John van der Kamp 

Op de foto: Links Huub Veenes (SESD) en Carlo Jansen (SGS) (foto:PR VIOD).

kunstgraskorrels sportpark dichteren

kunstgraskorrels