Zoals in de clubhistorie is te lezen, zal vv VIOD in Doetinchem (Vooruitgang Is Ons Doel) in 2018  90-jaar bestaan.
Aangezien we met ons 90-jarig bestaan 10 jaar verwijderd zijn van één van de 3 criteria om een “Koninklijke” onderscheiding te kunnen krijgen, moeten we dit dus niet zomaar voorbij laten gaan.
Inmiddels is er een Jubileumcommissie gevormd en zal het managementteam deze commissie in haar taken gaan ondersteunen.

VIOD is opgericht op zaterdag 1 september 1928 opgericht. De verjaardag in 2018, 90 Jaar, valt toevalligerwijs ook op ’n zaterdag. Noteer deze dag alvast in uw agenda. Binnenkort zal het programma voor het Jubileumjaar worden bekend gemaakt. Naast de officiële receptie zal de reünie niet ontbreken. Het jubileum zal een feest worden voor alle leden en vrijwilligers.

Blijf de website van vv VIOD volgen voor het nieuws rondom het aanmelden voor de reünie in 2018.

meer nieuws rondom het Jubileumjaar volgt spoedig!

 

met vriendelijke groet,

De Jubileumcommissie

 

Reageren?

stuur een e-mail: Email [klik hier]