Afgelopen maandag 13 maart is overleden oud-bestuurslid van vv VIOD Wim Wildenbeest. Dhr. Wildenbeest maakte in de jaren `70 deel uit van het VIOD bestuur. Wim heeft o.a. een actie op touw gezet om obligaties te verkopen aan leden van VIOD. Hieronder het verhaal van Wim Wildenbeest bij VIOD.

 

Wim Wildenbeest en VIOD.

In de vijftiger jaren is Wim speler van Sportclub Silvolde. Een club die er mag zijn. VIOD is dan een club die in een spiraal naar beneden is geraakt. Ergens midden die vijftiger jaren, als bij VIOD een gouden generatie uiteen is gevallen, wordt van die groep Bart Seggelinck benaderd om weer te gaan spelen en wel voor Sportclub Silvolde. Hij laat zich overhalen en mogelijk is daar de basis gelegd voor Wim z’n betrokkenheid bij VIOD.

In 1959 keert Bart Seggelinck terug naar zijn oude club en neemt Wim mee. Samen zullen ze VIOD, de club is dan afgezakt naar het laagste niveau, gaan reanimeren. Al snel haakt Wim af omdat sportclub Silvolde nog niet zonder hem als speler kan.

In 1970 is hij inwoner van Doetinchem en zijn de zoons Huub en Ton toe aan voetbal. In een oud Ons Zwart-witje zien we voor 20 maart 1971 Huub staan als speler van B2 tegen Concordia B1 (uitslag 1-2) en Ton als speler van B4 tegen Doesburg B2 (uitslag 7-0). Deze teams zouden nu E-teams genoemd worden. Ton speelt vier seizoenen voor VIOD, Huub drie. Ton haalt het betaalde voetbal  bij De Graafschap en NEC, Huub zal veel later op Dichteren nog enkele jaren fungeren als jeugdleider en trainer waar kleinzoon Jesse speler is.

Vader Wim staat op de ledenlijst van 1971 tot 1973 en is dan bestuurslid. In die functie is hij nauw betrokken bij de bouw van het clubhuis in 1972. Hij weet dan de kosten behoorlijk te drukken. De familie verhuist naar Silvolde. Maar als adverteerder van Indulux Nederland in clubblad Viod-Visie blijft er contact. Ook blijft er contact als Wim voorzitter is van de Technische commissie jeugdvoetbal bij de KNVB afd. Gelderland en VIOD regelmatig talenten blijkt te hebben voor de Gelderse jeugd.

Tijdens de zomer van 1984 wordt Wim gepolst om deel uit te gaan maken van wat later de Maatschap De Hoop zal gaan heten. De maatschap bestaat uit een viertal mensen met  een VIOD hart die ruim vier hectare grond aankoopt naast sportpark De Hoop met aanvankelijk de doelstelling daar VIOD, dat sterk groeiend is, meer ruimte te verschaffen.

In 1985 bouwt de club de accommodatie verder uit tot een verdubbeling, er komen twee speelvelden erbij waarvoor Indulux Nederland de verlichting levert. Voor de financiering van dit alles schrijft de club een obligatielening uit en met tien stuks is Wim een topafnemer. Dat de lening renteloos is deert hem niet. Als de obligaties in latere jaren geleidelijk worden afgelost komt de opbrengst ten goede aan de jeugd van VIOD.

Wim Wildenbeest had een hart voor de jeugd afdeling van VIOD. Regelmatig verraste hij met de aanschaf van een aantal ballen. Zoals een tiental op de receptie bij het 75-jarig jubileum. Het aanbieden hiervan liet hij aan anderen over, want op de voorgrond hoefde niet zo nodig. De maatschap viel geleidelijk uiteen en op het laatst was Wim de enig overgeblevene. De aanvankelijke intentie, VIOD een eigen home op een ruim sportpark, is niet gehaald, maar dat had zeker ook met de opstelling van de gemeente te maken. Voor een poging op de grond van de maatschap een veld aan te leggen eind negentiger jaren was hij best te porren.

De wijk Dichteren was in aanbouw en VIOD was destijds compleet uit zijn jasje gegroeid. Maar de gemeente werkte niet mee. Uiteindelijk kwam de grond toch in handen van de gemeente, bedoeld voor woningbouw. Wim Wildenbeest bleef tot op het laatst betrokken bij de club en sprak nog regelmatig mensen waarmee hij samenwerkte bij de club waarvoor hij een zwak had.

Door Archivaris: August van Onna

 

Foto:  Opening van het clubgebouw in 1972:  v.l.n.r. Van Raay (oprichter VIOD), Hebing, Wim Wildenbeest, Ernst (wethouder), Kuster, Gijsberts en Bleumer.