Beste VIOD jeugdleden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

Graag willen wij iedereen inzicht geven in de totstandkoming van onze teamindelingen.

Er zijn drie criteria waar rekening mee wordt gehouden bij het indelen van spelers:

  • leeftijd,
  • speelsterkte
  • sociale aspecten

Het doel is om iedereen in te delen op het niveau waar hij of zij maximaal kan ontwikkelen, met zo veel mogelijk plezier. Omdat er honderden jeugdleden zijn die allemaal samen in teams moeten worden ingedeeld, is dat niet altijd eenvoudig. Als er 13 jeugdspelers zijn die in een bepaald 7-tal zouden kunnen spelen, moet er toch ergens een keuze worden gemaakt. En als 9 spelers bij een 7-tal ideaal is voor een team, maar er zijn 95 spelers, moeten er toch ergens 8 of 10 worden ingedeeld. Om dat allemaal zo eerlijk mogelijk te doen, volgen we daarbij onderstaand proces.

  1. In oktober start een groep van ongeveer 15 interne scouts met het in kaart brengen van onze jeugdspelers. Spelers worden zo vaak mogelijk (en door zo veel mogelijk verschillende mensen) beoordeeld op hun technische en fysieke vaardigheden, hun spelinzicht en hun mentaliteit. Hoe meer scouts hoe beter, dus meld je vooral aan als je hieraan wilt bijdragen.
  2. Rond de winterstop wordt input gevraagd aan de begeleiding van de teams. Ook hier willen we graag van zo veel mogelijk begeleiders een mening over de spelers.
  3. Vlak na de winterstop wordt een teambegeleidingsavond georganiseerd, waarbij alle teambegeleiders worden uitgenodigd. Vanuit de jeugdopleiding is hier de leeftijdscoördinator, de technisch coördinator en het hoofd scouting zo veel mogelijk bij aanwezig. Op deze avond worden ook sociale aspecten van spelers besproken, die van belang kunnen zijn bij de teamindeling.
  4. Na de winterstop gaat de scouting verder. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan situaties die eventueel discussie kunnen gaan opleveren bij de teamindeling.
  5. Tegen het einde van het seizoen wordt alle teambegeleiders opnieuw gevraagd input te leveren via beoordelingsformulieren.
  6. Vervolgens volgt een tweede teambegeleidingsavond met de teambegeleiders en de jeugdopleiding, waarbij technische en sociale aspecten van spelers worden besproken.
  7. Binnen VIOD zijn technische mensen aangesteld, die zelf ook een beeld ontwikkelen van de verschillende spelers en eindverantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke indeling. In mei wordt er binnen de jeugdopleiding vergaderd, onder leiding van deze technische mensen. Hierbij zijn de leeftijdscoördinator (adviserend voor sociale aspecten) en hoofd scouting (adviserend vanuit scouting) betrokken. Op deze avonden wordt alle informatie van zowel scouting als teambegeleiding als technische commissie over zowel technische als sociale aspecten bij elkaar gebracht. Op basis daarvan wordt de indeling gemaakt.

Om meerdere redenen zullen wij de beoordelingen van spelers niet openbaar maken. Ten eerste om de privacy van zowel spelers als scouts/teambegeleiding te beschermen en ten tweede omdat losse beoordelingen een klein onderdeel vormen van het grotere geheel.En als laatste zien wij geen toegevoegde waarde om met ouder A in discussie te gaan over de kwaliteiten van de zoon of dochter van ouder B.

Met behulp van al deze vrijwilligers proberen we dus via een zorgvuldig proces om zo goed mogelijk alle spelers in te delen.

met vriendelijke groet,

Jeugdopleiding vv VIOD

Bjorn Theissen, bestuurslid Jeugdopleiding vv VIOD Doetinchem