Gisterenavond tijdens de Algemene Jaarvergadering van vv VIOD werden 2 personen in het zonnetje gezet. Oud-bestuurslid Johan Temmink ontving uit handen van voorzitter Jos Tiemessen de oorkonde “Lid van Verdienste”. Eerder die avond had de vergadering hiervoor ingestemd om Johan Temmink deze bijzondere onderscheiding toe te kennen. Marino Kuper ontving de oorkonde “Vrijwilliger van het Jaar 2016-2017”, mede door zijn inzet als leeftijdscoördinator en trainer van diverse jeugdteams.

Johan Temmink werd enigszins overvallen toen hij naar voren werd geroepen, want hij was op verzoek van secretaris Frans van Kessel naar VIOD gelokt voor een gesprekje.”Ik ben zeer vereerd dat ik deze onderscheiding mag ontvangen, maar is beslist niet nodig” is de reactie van de bescheiden Johan Temmink. “Er zitten hier mensen die veel meer gedaan hebben, maar ik heb het altijd met plezier gedaan vanaf de tijd dat ik bij deze club binnenkwam op de Hoop. Tijdens mijn taak als penningmeester heeft de club 6 moeilijke jaren gehad. Dit heeft veel energie gekost om VIOD financieel er weer bovenop te helpen en de achterstand qua contributie in te lopen. Ik heb ook altijd tegen het bestuur gezegd, laat eerst het geld binnenkomen, dan kunnen we uitgeven.”, vervolgt Johan Temmink in zijn speech naar de aanwezigen tijdens de jaarvergadering.

Johan werd in 1989 lid van VIOD, speelde 41 wedstrijden op de Hoop en werd in 1992 leider van een F pupillenteam waar zijn zoon Niek voetbalde. In 1994 werd hij jeugdsecretaris van het jeugdbestuur. Na al die jaren van ondersteuning bij de jeugdafdeling werd Johan Temmink in 2009 Manager Financiële Zaken  Direct hierna nam hij zitting in het VIOD bestuur als penningmeester en heeft VIOD tot 2014 door een moeilijke periode geloosd, waar VIOD nu nog de vruchten van plukt. Tijdens de jaarvergadering in 2014 trad Johan af.

“Je kunt ook bij ’n club als VIOD niks alleen, je moet het samen doen, ook in de toekomst. Samen doen kan ook met opbouwend kritiek, want samen moet je verder” aldus Johan Temmink die tot slot de aanwezigen bedankte voor deze onderscheiding.

Marino Kuper ontving de onderscheiding “Vrijwilliger van het Jaar 2016-2017”. Ook hij werd verrast, nadat hij halverwege de vergadering was aangeschoven, daar hij nog een training moet doen. Bestuurslid jeugdzaken Bjorn Theijssen nam het woord om Marino toe te spreken en schetste eerst het beeld wat een leeftijdscoördinator allemaal op zijn bordje heeft liggen. “Voor een wedstrijd heb je een bal nodig , een veld, en ’n tegenstander. Maar ook medespelers. De leeftijdscoördinator is de spil voor dit alles en communiceert met ouders, bestuur en managers”, legt Bjorn Theijssen uit.

“We hadden deze onderscheiding ook aan de 2 andere leeftijdscoördinatoren (Barry Ketelaar/Jurgen Maatkamp) die bij VIOD actief zijn kunnen uitreiken, want zij doen eigenlijk hetzelfde. Maar…. Marino heeft eigenschappen die extra genoemd kunnen worden. Naast dat hij ook meerdere teams traint, een geweldig gevoel voor diplomatie heeft, teams tips geeft hoe te trainen en ook een gevoel van humor heeft, vinden wij toch dat hij de titel Vrijwilliger van het Jaar moet krijgen”, aldus Bjorn Theijssen, die tot slot concludeert “Je gunt iedere vereniging een man zoals Marino, daarom zijn we blij dat deze man bij VIOD is”.

De handen van de aanwezigen gingen hierna op elkaar en kreeg Marino een indrukwekkend applaus.

door John van der Kamp

 

reageren? klik hier