Afgelopen vrijdag, 25 mei 2018, is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.
Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en supporters. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

‘Niets doen is voor VIOD geen optie’

Bij vv VIOD in Doetinchem zijn we hier dan ook volop mee aan de slag. Maar is alles al optimaal geregeld? Nee, dat is bij ons nog niet het geval. Er is een heel stappenplan te doorlopen en zal veel schriftelijk vastgelegd moeten worden. Daar zijn we nu mee bezig. Een voor ons lastig onderdeel uit de nieuwe wetgeving is het publiceren van foto’s van leden. In principe moet iedereen die op een foto komt, daar toestemming voor geven. Dit stuit op praktische bezwaren bij onze club. Bijvoorbeeld hoe houd je dan bij wie er niet op de foto willen?

“vv VIOD in Doetinchem gaat passende maatregelen treffen”

De AVG  is een inspanningswet. Dat wil zeggen dat je moet laten zien dat je op een goede manier met de privacy omgaat, dat je passende maatregelen treft. Dat dat niet altijd helemaal volgens de letteren van de wet kan, daar ontkom je bijna niet aan. Maar je moet in ieder geval je best hebben gedaan om het in goede banen te leiden. Voorlopig, tot alles rond is en de AVG uitgewerkt is, blijft de website en Social Media tot 5 juni 2018 wel foto’s plaatsen met herkenbare gezichten en wedstrijdverslagen met namen van personen. Hierna sluit het voetbalseizoen en zal de nieuwe wet verwerkt worden in de website en in de berichten op Social Media.

In een privacy statement die vv VIOD heeft opgesteld wordt aangegeven hoe wij met de persoonsgegevens van iedereen die bij vv VIOD betrokken omgaan. Dit zijn de gegevens van de leden, trainers, vrijwilligers en sponsoren. Wij laten daarin zien welke gegevens we vastleggen, wie de gegevens mag gebruiken, en hoe je gebruik kunt maken van je rechten om gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Voor vragen hierover kun u contact opnemen met het bestuur van vv VIOD in Doetinchem :  info@vv-viod.nl

Het privacy statement van vv VIOD ligt ter goedkeuring bij het bestuur. Binnenkort zal deze op de website aan alle leden en vrijwilligers bekend worden gemaakt. Hierin zal ook worden aangeven dat VIOD leden en vrijwilligers de mogelijkheid geven om actief aan te geven, dat men een foto wil laten verwijderen of men onherkenbaar gemaakt wil worden op een foto, die is geplaatst.Wij willen onze leden erop attent maken, dat binnen Sportlink de mogelijkheid aanwezig is om het door u gewenste niveau van privacybeveiliging in te stellen.

Het is niet anders!

Namens het Bestuur van vv VIOD Doetinchem

De Social Media groep.