Tijd tot 90 jarig bestaan!

Dagen:
Uren:
Minuten:
Seconden:

Historie – De Archivaris doet een boekje open

Lees hieronder zijn verhalen! Zij worden van tijd tot tijd vervolgd…

 

VIOD, meer dan een VOETBAL-vereniging.

door de Archivaris

Zoals bekend is VIOD (Vooruitgang Is Ons Doel) bijna negentig jaar geleden, in 1928, opgericht als “voetbalclub”. Een andere club, maar één die zich bezig hield met gymnastiek, zag in 1935 (op 15 februari om precies te zijn) het levenslicht. Die club kreeg de naam S.S.S.: “Sport Staalt Spieren”. De gymnasten timmerden meteen al stevig aan de weg met zeer fraaie resultaten. Terwijl de voetballers na enkele succesvolle jaren in een geweldige dip zaten. Beide clubs waren streng katholiek en toen de voetballers bleven tobben en een groot gebrek aan kader hadden stak men de hoofden bijeen en werd besloten een Sportcentrale op te richten. Er kwam een nieuw bestuur en als naam werd gekozen VIOD. We schrijven dan 1941.

Er is op dat moment ook een wandelclub (“De Jantjes”) die zich aansluit en zo zijn er drie afdelingen: Voetbal, Gymnastiek en Wandelen.

Tijdens de tweede wereldoorlog weigert de afd. gymnastiek zich aan te sluiten bij de Kulturkammer en mag dan niet verder. Voor de grote leider G.J.B. Gerritsen is het een schok als hij te horen krijgt dat alle activiteiten moeten worden gestaakt. Maar ook de gymnasten zijn er niet blij mee. Helaas, tijdens een oorlog gelden andere wetten.

Voetbal maakt slechte tijden door (deportatie, dwangarbeid, onderduikers) en van de wandelaars is niets bekend. Of het bestuur van de sportcentrale heeft kunnen functioneren in oorlogstijd is niet meer terug te vinden. Het enige memorabele uit die tijd is het kampioenschap van VIOD 1 in 1943. Aan het eind van een competitie waarin besloten was dat er niet gepromoveerd zou worden. Anno 2008 hebben we nog mogen spreken met drie kampioenen van dat team: Hemmie Borkus, Karel Timmerman en Jakob van ’t Noordeinde. Allen nog helder van geest, bijna of helemaal 90 jaar oud, en nog heel belangstellend naar het VIOD van nu.

Meteen na de oorlog, in 1945, werd als eerste VIOD voetbal weer tot leven gewekt en kort daarop de gymnastiek. Er werd ook volop gewandeld en er waren veel atletiek-activiteiten op sportpark De Hoop. Niet verwonderlijk dat in mei 1948 de koppen weer bijeen gestoken werden, op initiatief van kapelaan Koeleman, en alle krachten gebundeld werden. Dit leidde tot de “heroprichting” van de Sportcentrale. Het bestuur bestond uit de directeur van de R.K. ULO Jan Beving als voorzitter, Theo Elshof als secretaris, Jos Otjes (leraar ULO) als penningmeester en als bestuursleden de voorzitters van de verschillende afdelingen. Een belangrijk doel van de Sportcentrale was het oprichten van nog meer afdelingen en dat lukte. In 1949 kwam er een afdeling korfbal voor dames en in 1950 een afdeling tafeltennis. Allemaal onder de naam VIOD.

De korfbalsters hebben het niet lang volgehouden, evenals de wandelaars. De afdeling atletiek is niet echt van de grond gekomen. De tafeltennissers, met onder hen de beste van Oost-Gelderland Henk Esmeyer, hielden het langer vol tot 1955 en gingen hierna op in Smash. Eind 1953 legt de voorzitter van de Sportcentrale, Jan Beving, de voorzittershamer neer. Zijn opvolger is nooit gevonden. Gymnastiek en Voetbal gaan hun eigen weg, maar in de zestiger en zeventiger jaren zijn er weer stevige onderlinge contacten. Zoals bij de ToTo en het clubblad VIOD-VISIE.

Als het nieuw verenigingsrecht komt (in de jaren 80) is er een v.v. VIOD en een g.v. VIOD. Niet veel later gaat VIOD gymnastiek samen met D.G.V. op in de nieuwe vereniging Ypsilon. Dan is er nog maar één VIOD: de voetbalvereniging “Vooruitgang Is Ons Doel”. Het clubblad maakt graag gebruik van het oude gymnastiek-logo. Veel, heel veel leden zullen niet weten dat dit logo in gebruik geweest was bij de afdeling gymnastiek van VIOD. Als embleem op het shirt, met name van belang bij de jaarlijkse uitvoeringen en op andere momenten als VIOD zich presenteerde.

Het eerste VIOD logo. Eerst gebruikt door de afd. gymnastiek en later gebruikt in de jaren 80 door de voetbalafdeling.

 

*****

 

OPRICHTING VIOD in 1928. Op 1 september, of toch een maand eerder?

Het zal na de zomer van 1928 zijn geweest dat kapelaan Aalders een bijeenkomst organiseerde bij de heer Schulkes , ‘n  onderwijzer, aan huis. Ook de heer Van Tuyl, die actief was in de jeugdbeweging en hopman was bij de verkenners en werkte als machinist bij de Nederlandse Spoorwegen was gevraagd. Alsmede de heer Duijf, onderwijzer en veel later wethouder van Doetinchem, de heren Hageman en Van Raay, werkte bij de PTT en zeer actief als bestuurder van diverse verenigingen.

Ten huize van Schulkes kwam men al snel tot overeenstemming en het eerste bestuur van VIOD bestond uit voorzitter Duijf, secretaris Schulkes, penningmeester Van Tuyl, technisch leider Van Raay (oudspeler van Vitesse) en algemeen bestuurslid Hageman.

Dit alles is tijdens het samenstellen van het Jubileumboek “VIOD 50 Jaar Jong” door de destijds 83- jarige heer Van Raay aan de samenstellers van het boek bericht. De heer Van Raay heeft mogelijk de namen van de kapelaans verwisseld tijdens het schrijven hiervan op 5 januari 1978.

 

*****

 

Kapelaan Aalders of Kapelaan Verholt de oprichter? En is VIOD eerder opgericht?

Bladerend in een Graafschapbode van heel vroeger lezen we in 1939 (bij het 10-jarig bestaan): “Om precies te zijn was het 9 december 1928, dat op initiatief van de Weleerw. Heer kapelaan Verholt en enkele sportief aangelegde jongemannen in de kleine zaal van het Verenigingsgebouw tot de oprichting van VIOD werd besloten”. Uit de parochiegeschiedenis blijkt dat kapelaan Verholt tot 1929 in Doetinchem in functie was en in 1929 werd opgevolgd door de eerder genoemde kapelaan Aalders. Uit overlevering weten we dat kapelaan Aalders zeer betrokken was bij de jeugd en (voetbal)sport.

In 1973, vijf jaar eerder, schreef de heer Van Raay een bijdrage voor clubblad Viod-Visie en begon als volgt: “VIOD was pas opgericht en in augustus 1928 werd de eerste wedstrijd tegen Doetinchem gespeeld”. Misschien wat verwarrend allemaal. Mogelijk is bij de heer Schulkes thuis de basis gelegd, heeft men tegen Doetinchem een proefwedstrijd gespeeld en later in het Verenigingsgebouw (parochiecentrum voor allerlei activiteiten, vooral voor de katholieke jeugd) de officiële oprichting plaats gevonden. Allemaal uiteindelijk resulterend in een oprichtingsdatum 1 september 1928.

 

*****

 

Wilt u reageren op dit artikel? stuur een email naar AUGUST van ONNA …KLIK HIER