Tijd tot 90 jarig bestaan!

Dagen:
Uren:
Minuten:
Seconden:

Receptie

Van: commissie REUNIE VIOD 90 jaar

Aan: oud-leden en andere Viod-vrienden

U I T N O D I G I N G  voor reünie op 9 september 2018

 

Doetinchem, 16 juli 2018

Beste VIOD-vriend(in),

VIOD bestaat op 1 september 2018 90 jaar.

Bij VIOD staat vanaf 1 september 2018 tot 1 september 2019 alles in het teken van het jubileum.
Begin september wordt er feest gevierd in een tent bij het clubgebouw en op zondag 9 september wordt een reünie georganiseerd voor alle leden, oud-leden en vrienden van VIOD.

De vorige reünie was in 2004 op ons toen net gereed gekomen nieuwe sportpark en was een succes. Daarom willen we nu na de 15 jaar die we nu op Sportpark Dichteren spelen weer een reünie organiseren.
Er zijn veel zaken veranderd, andere tijden, veel meer leden, maar we hebben geprobeerd om de familieclub die we waren op De Hoop zo veel mogelijk in stand te houden.
In 2011 schreef VIOD zijn 1000e lid in. Een aantal dat ook nu nog bijna ingeschreven staat. In de competitie komen zo’n 55 teams uit voor de club.

Wij nodigen iedereen uit die VIOD een warm hart toedraagt en graag nog eens over die goede oude tijd wil mijmeren, hoe goed het toen was. Maar ook heten we de huidige leden die graag die oude verhalen/foto’s willen horen/zien die dag welkom.

Wij willen als jubileumcommissie graag het bestuur van VIOD een jubileum cadeau aanbieden. Bijvoorbeeld voor de bouw van een nieuw toegangsloket of om de akoestiek van de kantine te verbeteren. Voor andere en/of betere suggesties staan we open.
Hiervoor vragen wij u een vrijwillige bijdrage.
Dit kan t.n.v.: VIOD 90 jaar Reünie op bankrekeningnummer NL32 RABO 0329632833
of op 9 september  a.s.

Zie voor verdere info de VIOD-website, waarop ook het aanmeldformulier staat. Ook kunt u  mailen met reunieviod90@gmail.com

Wij verzoeken u om u voor 15 augustus aan te melden.

We bieden u een kop koffie, en enkele consumpties en een plek waar u (door o.a. de vele foto’s) over uw mooie tijd bij VIOD herinneringen kunt ophalen en misschien contacten vernieuwen.

De reüniecommissie VV VIOD 90 jaar.