Tijd tot 90 jarig bestaan!

Dagen:
Uren:
Minuten:
Seconden:

Doelstellingen

  • Aandacht voor iedereen

Het beleid (afspraken en processen) is helder en voor iedereen inzichtelijk. Er worden meerdere (niet-voetbal)activitetien georganiseerd voor de jeugd. Iedere speler krijgt een trainer die iets toevoegt (en de doelgroep echt begrijpt).

  • Betrokkenheid van iedereen

Ouders weten wat er van hen wordt verwacht en wat zij van Viod mogen verwachten. Ouders hebben snel toegang tot antwoorden op veelgestelde vragen en weten waar zij naartoe kunnen als zij andere vragen hebben. Zowel spelers, ouders als leiders voelen zich welkom bij Viod. De teambegeleiding voelt zich betrokken en gehoord. De normen en waarden zijn vastgelegd, gepubliceerd en worden door iedereen nageleefd.

  • Continuïteit van de vereniging

Er is voldoende aanwas van nieuwe leden en er is weinig verloop naar andere (buurt)verenigingen. Alle kaderposities zijn ingevuld met capabele mensen. Er is voldoende budget om de beoogde acties uit te kunnen voeren en de uitgaven blijven binnen dat budget. Er zijn backups voor belangrijke posities binnen de vereniging en er liggen niet te veel taken bij één persoon.

  • Spelers opleiden

De opleidingsvisie is vastgelegd en bekend bij alle trainers. In het opleidingsplan wordt aangegeven hoe uitvoering wordt gegeven aan de opleidingsvisie. Dit plan wordt gedurende het seizoen uitgevoerd. Hierbij is onder andere aandacht voor specifieke trainingen, zoals keeperstraining, spitsentraining en coördinatietraining. De selectietrainers hebben voldoende niveau om ook de beste spelers beter te kunnen maken.

  • Kader opleiden

Voor de teambegeleiding zijn trainerskaarten en coachkaarten beschikbaar met daarop de do’s en don’ts voor tijdens een training en wedstrijd. Met alle kaderleden worden intakegesprekken gevoerd en is voldoende contact gedurende het seizoen. Trainers worden begeleid bij hun trainingen, worden geholpen met oefenstof en worden beter gemaakt via interne of externe opleidingen.

  • Indelen op niveau

Het proces van teamindeling is vastgelegd en voor iedereen beschikbaar. Een interne scouting bekijkt wekelijks jeugdwedstrijden. Het aantal gegronde klachten over de teamindeling is minimaal en er zijn geen teams die al hun wedstrijden met grote cijfers winnen of verliezen.

  • Presteren op niveau

Het eerste team van elke lichting speelt in de hoofdklasse. Het tweede team speelt minimaal tweede klasse. Bij de onderbouw speelt het derde team minimaal derde klasse.

DOWNLOAD Doelstelling vv VIOD HIER