Tijd tot 90 jarig bestaan!

Dagen:
Uren:
Minuten:
Seconden:

Contributie

In principe kan iedereen vanaf (4) 5 jaar lid worden vanaf vv VIOD Doetinchem. Iemand is lid van VIOD indien deze persoon conform de statuten is aangemeld bij de KNVB. Ook VIOD onderscheidt daarbij de onderstaande vormen van lidmaatschap met een daarbij behorend contributieniveau voor het seizoen 2016 – 2017 (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 1 oktober 2016). Lidmaatschappen lopen per seizoen, ook bij tussentijdse opzegging is men het volledige contributiebedrag verschuldigd.

Contributie inning:

VIOD werkt met een verenigingsjaar-contributie en deze wordt 4 x per jaar, op 27 juli, op 27 oktober, op 27 januari en op 27 april, met een automatische incasso via de bank geïnd. Indien u geen machtiging heeft afgegeven of indien de incasso om welke reden dan ook niet lukt, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de contributie.

Het bankrekeningnummer van vv VIOD Doetinchem is: NL46RABO0135834147

Herinnering, aanmaning en sanctiebeleid vv VIOD:

Indien een lid zijn/haar financiële verplichtingen niet nakomt wordt een traject ingeslagen dat tot afhandeling van de vordering moet leiden. Dit traject kan achtereenvolgens zijn:

-Herinnering

-Aanmaning

-Overdragen vordering aan een Incasso bureau

-Blokkade op spelen van wedstrijden

-Royeren van lidmaatschap.

Bij betalingsachterstand wordt in het ledenadministratie systeem altijd een financiële blokkade ingesteld. Dit houdt in dat het betreffende lid dan niet kan worden overgeschreven naar een andere KNVB vereniging. Deze blokkade wordt pas opgeheven wanneer de gehele vordering is vereffend.

Voor vragen over het innen van de contributie kunt u zich via de e-mail bij ons melden: KLIK HIER

 


Contributiebedragen seizoen 2016-2017 (vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 oktober 2016).

Voor de berekening van de leeftijdsafhankelijke contributie wordt uitgegaan van peildatum 31 december. De onderstaande bedragen zijn inclusief wedstrijdkleding (shirt, broek en kousen)

Spelende leden bedragen per kwartaal:
Senioren € 66,00*
35+ en 45+ Senioren 7 tegen 7 € 32,50*
Zaal en veldvoetbal Combi tarief VIOD-Senioren € 86,00*
O19/O17/O15 (Junioren) € 52,50*
O13/O11/O9 (Pupillen) € 47,00*
Eigen competitie 4, 5, 6 jaar (HMQ-Cup) € 34,00*
Andere lidmaatschappen met stemrecht:
Veteranen € 28,00
Walking Football 60+ € n.n.b.
Andere lidmaatschappen zonder stemrecht:
Donateurs € 28,00
Alleen trainen € 28,00
Eenmalige inning bij aanmelding:
Borg Kleding Presentatiepak vv VIOD € 50,00*
Inschrijvingskosten € 10,00

Borg Presentatiepak vv VIOD

Ieder lid betaalt een borg van € 50,= voor het presentatiepak vv VIOD. Men ontvangt dit bedrag terug bij het inleveren van dit pak aan het einde van het lidmaatschap, mits in goede staat en schoon en fris afgeleverd.

Inning boetes Rode & Gele kaarten

Tegelijk met de contributie worden, indien van toepassing, de kosten van ontvangen gele en rode kaarten geïncasseerd. Ook de eventuele bijkomende kosten indien men in beroep gaat bij ’n straf opgelegd door de KNVB.

Wijzigingen van uw gegevens

Voor elke vereniging, zo ook vv VIOD, is het belangrijk om actuele en bijgewerkte (adres-)gegevens te hebben van haar leden. Wanneer iemand een nieuwe woning betrekt, een nieuw e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer of bankrekeningnummer krijgt is het belangrijk dat onze ledenadministratie hiervan op de hoogte is.

Heeft u nog vragen over contributie-inning of over uw lidmaatschap?

Voor vragen over uw lidmaatschap of over inning contributie klik op één van de onderstaande mogelijkheden.